Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kostnadsuppskattning Föglötunneln

Ålands landskapsregering beställde den 1/9 2021 ett uppdrag från Norconsult AS att ta fram kostnadsuppskattningar för entreprenad och drift av Föglötunneln. Uppdraget är nu slutfört och rapporten från uppdraget har inkommit till landskapsregeringen.

Rapporten Teknisk rapport  Norconsult finns för nerladdning under "Bilagor" på projektets websida 
Tunnelutredning - Fast förbindelse till Föglö

 

 

Publicerad 16.11.2021 kl. 15:54
Uppdaterad 17.11.2021 kl. 08:11