Lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

Ett lagförslag om ändring av landskapslagen om studiestöd har skickats på remiss till

  • Åländska Studentlaget vid Åbo Akademi
  • Åländska Studentföreningen i Helsingfors
  • Studerandekåren vid Högskolan på Åland
  • Åländska Studentföreningen i Uppsala
  • Ålands ungdomsförbund
  • Ålands gymnasium
  • Ålands folkhögskola
  • Högskolan på Åland
  • Rädda Barnen på Åland r.f

Remisstiden går ut den 15 december 2023.