Lagförslag om behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten

Ett lagförslag om behörig myndighet enlig dataförvaltningsakten har skickats på remiss till:

 • Högskolan på Åland
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Lotteriinspektionen
 • Upphandlingsinspektionen
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, AMS
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Ålands energimyndighet
 • Ålands kommunförbund
 • Mariehamns stad
 • Jomala kommun
 • Kommunernas socialtjänst, KST
 • Ålands miljöservice, MISE
 • Offentliga Ålands it-bolag, ÅDA
 • Avdelningarna vid Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

Remisstiden går ut den 25 augusti 2023.