Lagförslag om enmansmyndigheter

Ett lagförslag om enmansmyndigheter har skickats på remiss till:

  • Regeringskansliet
  • Infrastrukturavdelningen, Ålands energimyndighet
  • Finansavdelningen
  • Upphandlingsinspektionen
  • Ålands ombudsmannamyndighet
  • Ålands penningautomatförening (Paf)

Remisstiden går ut den 9 maj 2023.