Lagförslag om förnyad klientavgiftslagstiftning

Ett lagförslag om förnyad klientlagstiftning har skickats på remiss till

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Kommunala äldreråd
 • Kommunernas socialtjänst, KST
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Ålands kommunförbund
 • Diskrimineringsombudsmannen/barnombudsmannen
 • Klient- och patientombudsmannen
 • Mariehamns pensionärsförening
 • Norra Ålands Pensionärer
 • Ålands handikappförbund (medlemsföreningarna)
 • Rädda barnen
 • Folkhälsan

Remisstiden går ut den 11 maj 2023.