Lagförslag om landskapet Ålands pensionsfond

Ett förslag om landskapet Ålands pensionsfond har skickats på remiss till

 • Akava-Åland r.f.
 • FFC:s lokalorganisation på Åland r.f.
 • Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland, FOA-Å r.f.
 • Tjänstemannaorganisationen på Åland, TCÅ r.f.
 • Tehys fackavdelning på Åland r.f.
 • Förvaltningschefen vid Ålands landskapsregering
 • Personalchefen vid Ålands landskapsregering
 • Landskapsrevisionen
 • Styrelsen för landskapets Ålands pensionsfond
 • Liberalerna på Åland
 • Moderat samling på Åland
 • Ålands socialdemokrater
 • Obunden samling
 • Ålands Framtid
 • Åländsk Center
 • Hållbart Initiativ
 • Åländsk Demokrati

Remisstiden går ut den 8 augusti 2023.