Lagförslag om ny skyddshemslag

Ett förslag om ny skyddshemslag har skickats på remiss till

 • Kommunernas socialtjänst k.f., KST
 • Ålands kommunförbund
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ombudsmannamyndigheten, ÅOM
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Rädda Barnen på Åland
 • Ålands landskapsregering, finansavdelningen
 • Ålands landskapsregering, regeringskansliet

Remisstiden går ut den 9 augusti 2023.