Lagförslag om ny yrkeshögskolelag

Ett lagförslag om ny yrkeshögskolelag har skickats på remiss till:

 • Högskolan på Åland
 • Studerandekåren vid Högskolan på Åland
 • Ålands gymnasium
 • Datainspektionen
 • Ålands hälso- och sjukvård
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Nationella centret för utbildningsvärdering, NCU
 • Utbildnings- och kulturavdelningen (LR)
 • Socialvårdsbyrån vid social- och miljöavdelningen (LR)
 • Akava-Åland r.f.
 • FFC:s lokalorganisation på Åland r.f.
 • FOA-Å & JHL Åland
 • TCÅ r.f.
 • Tehy

Remisstiden går ut den 29 februari 2024.