Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapets naturstigar efter stormen Alfrida

Miljöbyrån avråder från att röra sig på landskapets naturstigar förrän röjningen efter stormen är avslutad. Byrån meddelar när det igen är tryggt att röra sig inom områdena.

Även Landskapets fastighetsverk har gått ut med information gällande naturstigarna på sin webbplats.

Läs nyheten om naturstigarna på Fastighetsverkets webbplats

Publicerad 11.1.2019 kl. 10:00
Uppdaterad 11.1.2019 kl. 10:01