Landskapets naturstigar efter stormen Alfrida

Miljöbyrån avråder från att röra sig på landskapets naturstigar förrän röjningen efter stormen är avslutad. Byrån meddelar när det igen är tryggt att röra sig inom områdena.

Även Landskapets fastighetsverk har gått ut med information gällande naturstigarna på sin webbplats.

Läs nyheten om naturstigarna på Fastighetsverkets webbplats

Publicerad 11.1.2019
Uppdaterad 11.1.2019