Landskapsförordning om stöd till utvecklingsprojekt för landsbygden 2023-2027

En promemoria med förslag till landskapsförordning om stöd till utvecklingsprojekt för landsbygden 2023-2027 har skickats på remiss till:

  • Ålands producentförbund
  • Leader Åland
  • Ålands hushållningssällskap
  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Ålands landsbygdscenter

Remisstiden går ut den 12 maj 2023.