Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsintresseprojektet etapp 2

Under år 2022 pågår etapp 2 av Kulturbyråns landskapsintresseprojekt. Tillsammans med en referensgrupp och de åländska kommunerna, identifierar, beskriver och avgränsar kulturmiljöer och landskapsrum på Åland med exceptionellt höga landskaps- och kulturmiljövärden.

Under 2021 arbetade vi med kulturmiljöer på fasta Åland vilket resulterade i kunskapsunderlag för 4 potentiella landskapsintresseområden i Eckerö, Finström Saltvik och Lumparland. Under 2022 arbetar landskapsregeringen vidare med Landskapsintressenas förankring gentemot berörda kommuner, markägare och förvaltare. 

Parallellt med detta startar projektets andra genomförandefas Etapp 2: Siktet är nu inställt på sammanhängande kulturmiljöer och landskap i den åländska skärgården. Bland annat kommer områden kring Kobba klintar och Röd hamn, Degerby i Föglö, kustbandet mot Norrhavet i Geta samt Kökar att studeras närmare. Själva inventeringen är planerad till en vecka under juni månad 2022. Etapp 1 är alltså så gott som avklarad och etapp 2 påbörjas. En tredje etapp är planerad till år 2023. De konsulter som hjälpt oss med etapp 1 kommer vara med oss även i år, nu under namnet Norconsult AB. 

Publicerad 8.4.2022 kl. 15:51
Uppdaterad 8.4.2022 kl. 15:51