Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag om hemvårdsstöd

Den 1.1 2016 upphör den gamla hemvårdsstödslagen att gälla och en ny lag träder i kraft, landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd, som reglerar rätten till kommunernas hemvårdsstöd (se bilaga).

Lagen innehåller en förhöjning av hemvårdsstödets grund- och tilläggsbelopp, ett nytt så kallat utökat hemvårdsstöd, ett nytt så kallat utökat hemvårdsståd, inkomstgränsen för rätt till den inkomstbaserade tilläggsdelen höjs, ett nytt stöd för syskon och det tidigare så kallade flerbarnstillägget döps om till hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer.

För de vårdnadshavare som hemvårdsstöd är aktuellt för och som önskar veta mer om hur stödet påverkar dem ska vända sig till sin hemkommun som betalar ut stödet.
 

Publicerad 2.10.2015 kl. 14:20
Uppdaterad 5.10.2015 kl. 09:03