Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen anser stopp av torskfiske runt Åland vara oproportionerligt

PRESSMEDDELANDE

Landskapsregeringen har framfört till kommissionen hur ett stopp av torskfiske i Östersjön skulle slå oproportionerligt mot de olika regionerna. Att situationen är allvarlig för torsken, och att nödåtgärder krävs för att skydda beståndet motsätter man sig däremot inte.

På måndag, den 22 juli, avser kommissionen anta en genomförandetakt med syfte att stoppa fisket av torsk i östra Östersjön. Förbudet skulle omfatta vattnen runt Åland, samt hela Östersjön söder om Ålands hav. Förbudet gäller i sex månader om antas på rekommendation av Internationella Havsforskningsrådet (ICES), en organisation som samordnar och främjar havsforskning och vars rekommendationer ligger till grund för EU:s fiskekvoter.

Efter att beslutet fattas av kommissionen publiceras det i EU:s officiella tidning och träder därefter i kraft, möjligen så tidigt som på onsdag 24 juli. Innan beslutet är publicerat känner landskapsregeringen inte till dess innehåll. Under beredningen av beslutet har landskapsregeringen varit delaktig och fört fram sina ståndpunkter till kommissionen. Utkastet till beslut om fiskestopp omfattade två undantag för bifångster. Dels för pelagiskt fiske och dels för småskaligt kustfiske.

– Situationen för torsken i Östersjön är allvarlig, och vi stödjer kommissionens försöka att trygga beståndet. Det vi motsätter oss är att stoppet påverkar olika delar av Östersjön på ett orättvist sätt. Det finns en risk att måndagens beslut gör det möjligt att till viss del fortsätta ta upp torsk som bifångst, ett undantag våra åländska fiskare inte kan dra nytta av. Landskapsregeringen har framfört den här ståndpunkten till kommissionen tidigare i somras, och vi gör det på nytt idag, sade kansliminister Nina Fellman.

 

Kontaktuppgifter

Nina Fellman, kansliminister

Tel. 25 379, 040 8360220 eller nina.fellman@regeringen.ax

Julia Lindholm, specialsakkunnig i Bryssel
Tel. +32 476 943 529 eller julia.lindholm@formin.fi

Publicerad 19.7.2019 kl. 13:55
Uppdaterad 19.7.2019 kl. 13:55