Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen antar anbud på färja

Ålands landskapsregering har idag fattat beslut om att anta ett anbud på en färja från Norge. Upphandlingen har pågått sedan juni i år genom ett förhandlat förfarande och det slutliga anbudspriset är 3,6 miljoner euro.

Förhandlat förfarande är en typ av upphandling som går ut på att avtalsparterna förhandlar vad som ska ingå i ett köp vilket garanterar att vi får det vi behöver och inget annat, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Färjan M/S FEDJEFJORD ägs idag av Norled AS, som är ett de största färjerederierna i norsk inrikestrafik. Färjan är byggd år 2001 och kan lasta ca 40 personbilar. Den planeras att sättas i drift på linjen Åva-Osnäs när färjfästet i Åva är klart för trafik under första halvan av år 2023.

Fedjefjord kommer att bli landskapets modernaste tonnage sett till tekniken. Att handla second hand är ett pragmatiskt, kostnadseffektivt sätt att förnya tonnaget och minskar landskapets klimatpåverkan till följd av att landskapets flotta i övrigt är ålderstigen, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Förutom att anta anbud överenskommes även om ett avtal för tillsyn av färjan på plats i Stavanger för tiden fram till att den kan mottas.  Kostnaden motsvarar den summa som landskapet hade haft om färjan hade hämtats till Åland direkt. Fördelen är att landskapet på detta vis kan hyra ut färjan och på så vis reducera kostnaden för färjan innan den kan tas i trafik på Åland. Sammantaget beräknas de totala kostnaderna uppgå till ca 4 miljoner euro.  

För den tiden färjan ligger i Norge kommer även avtal om villkor för uthyrning att upprättas varpå den totala kostnaden för inköpet kan reduceras.

Vi är nöjda med förhandlingarna framför allt då vi lyckats få ner priset samtidigt som även dockning och reservmotor ingår i köpet utan tilläggskostnad, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Avtalstecknande sker den 15 december då landskapet kommer att hålla presskonferens från Fedjefjord på plats i Stavanger.

Publicerad 9.12.2021 kl. 08:16
Uppdaterad 9.12.2021 kl. 08:16