Landskapsregeringen beviljar 90 000 euro till samordningsprojekt att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland

Medel om 90 000 euro har varit möjliga att ansöka om för nya samordningsprojekt inom äldreomsorg med inriktning på stimulerande verksamhet, friskvård och underhållning under åren 2018-2019. Landskapsregeringen har nu beviljat Erika Boman och Högskolan på Åland 90 000 euro för förverkligande av samordningsprojekt med åländsk anknytning inom äldreomsorg med målsättning att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland.

Under år 2014 erhöll landskapsregeringen testamentsmedel varvid 150 000 euro reserverades till att sökas för projekt inom äldreomsorg. Under år 2016 beslöt landskapsregeringen stöda övergången av projekt Äldreomsorg på distans till att ingå i kommunernas ordinarie verksamhet med 60 000 euro.

Landskapsregeringen har nu för åren 2018-2019 beviljat Erika Boman och Högskolan på Åland 90 000 euro för att samordna redan befintliga resurser i landskapet Åland men även möjliggöra nytänkande aktiviteter, utvärdera och utveckla aktiviteter/modeller med målsättningen att främja psykisk hälsa bland äldre. Projektet riktar sig till att stödja äldre personer med (risk för) psykisk ohälsa, stödja personal inom vård och omsorg som identifierar äldre (med risk) för psykisk ohälsa och tredje sektorn.

  • "Det här är ett klockrent projekt ur regeringsprogrammets perspektiv, där friskvård och psykisk hälsa för alla är ett uttalat folkhälsomål. Vi förebygger äldres ensamhet, stärker välbefinnandet hos våra äldre och kommer att kunna uppmuntra åländska seniorer till att bli mer fysiskt aktiva. Dessutom stärker vi långsiktigt hållbara vård- och servicekedjor i äldreomsorgen" kommenterar social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ).

Kontaktpersoner
Socialminister Wille Valve, tel. 040-596 29 29 eller wille.valve@regeringen.ax 
Socialinspektör Gunilla Lindqvist, tel. 25266 eller gunilla.lindqvist@regeringen.ax

Publicerad 7.12.2016
Uppdaterad 14.11.2017