Landskapsregeringen föreslår förtidsröstningsställen utanför Åland

Landskapsregeringens lagförslag om ändringar i vallagen har nu skickats ut på remiss. Enligt förslaget införs möjligheten att rösta vid allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland. Ytterligare föreslås, som redan tidigare aviserats, att möjligheten till internetröstning tas bort samt att förfarandet för beställning av brevröstningshandlingar förenklas och förtydligas.

-Sedan det stod klart att internetröstning inte är ett alternativ i dagsläget har landskapsregeringen arbetat aktivt för att hitta andra lösningar för att underlätta för väljare som är bosatta utanför Åland, säger vicelantråd Harry Jansson.

Enligt förslaget möjliggörs förtidsröstning utanför Åland i lagtings- och kommunalvalen 2023 vid Ålands representationer/kontor i Helsingfors och Bryssel samt vid Finlands ambassader i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. De här länderna täcker in omkring 97 % av de röstberättigade väljarna som är bosatta utanför Åland. Även röstberättigade som bor på Åland föreslås ha möjlighet att rösta vid förtidsröstningsställena utanför Åland om man av någon anledning befinner sig i områdena under förtidsröstningstiden.

-På sikt hoppas vi att möjligheten till att förtidrösta utanför Åland ska utvidgas till flera ambassader men landskapsregeringen och utrikesministeriet är överens om att vi behöver inleda med ett mer begränsat försök. Det här är ändå ett stort steg i rätt riktning, fortsätter vicelantrådet.

Oavsett om en väljare bor nära de föreslagna förtidsröstningsställena utanför Åland eller inte så har samtliga väljare utanför Åland fortsättningsvis möjlighet att brevrösta. Enligt landskapsregeringens förslag ska möjligheten att beställa brevröstningshandlingar tidigareläggas så att handlingarna kan beställas redan tre månaden innan valdagen, vilket förbättrar möjligheterna för väljare bosatta utanför Åland att beställa handlingarna i god tid inför valet. Brevröstningshandlingar kommer bland annat att kunna beställas elektroniskt via landskapsregeringens hemsida.

Lagförslaget om ändringarna i vallagen är på remissrunda fram till och med den 12 augusti. Förslaget finns publicerat på landskapsregeringens hemsida under fliken åländsk lagstiftning och remisser.