Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen har 7.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att revidera rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

Den reviderade rekommendationen gäller från den 8 januari 2021. I den reviderade rekommendation utgör tidigare genomgången covid-19 infektion ett ytterligare undantag till frivillig karantän i sju dagar efter inresa från riskområde. Diagnosen ska ha baserats på ett positivt PCR- eller antigentest och det ska ha gått mindre än 6 månader sedan symtomen började i den första covid-19 infektionen.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla.

Beslutet och rekommendation kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Rätten till inresa påverkas inte

Tidigare genomgången covid-19 infektion innebär undantag till frivillig karantän i sju dagar efter inresa från riskområde för den som har rätt att resa till Åland. Däremot påverkas inte rätten till  inresa. För begränsningar som berör inresa se Gränsbevakningens webbplats:

Gränsbevakningens anvisningar om gränsövergång (Corona)

Publicerad 7.1.2021 kl. 15:34
Uppdaterad 7.1.2021 kl. 17:22