Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen har beslutat att ge stöd för bortstädning av skrotfordon 

Landskapsregeringen har beslutat att anta stödprinciper för hämtning av skrotfordon till en godkänd bilskrot.

Många fordon överges istället för att skrotas då ägaren inte vill betala för att få sitt fordon hämtat till skroten. En del av dessa fordon bidrar till nedskräpning i skogar och på andra områden. Övergivna fordon klassas som farligt avfall och ska omhändertas på ett korrekt sätt. 

Landskapsregeringen har beslutat om följande stödordning för bortstädning av skrotfordon:

För hämtning på fasta Åland av ett fordon för skrotning som förs till ett godkänt bilskrotningsföretag ges ett stöd om 50 euro per bil. 

För hämtning i skärgården av ett fordon för skrotning som förs till ett godkänt bilskrotningsföretag ges ett stöd om 100 euro per bil. 

Stöd ges endast till företag och utbetalas mot redovisning av antalet fordon som hämtats samt genom att inlämna kopior av skrotningsintyg över de hämtade fordonen.

Kontaktuppgift: 
Miljöingenjör Mona Kårebring-Olsson, e-post: mona.karebring-olsson@regeringen.ax, tel.: 018-25000

Publicerad 7.5.2021 kl. 00:00
Uppdaterad 7.5.2021 kl. 09:07