Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen öppnar upp för återbetalning av större bostadslån

Landskapsregeringen har idag klubbat ett lagförslag om att göra det möjligt för låntagare med bostadslån hos landskapsregeringen att betala bort lånen i förtid.

Låntagare som betalar tillbaka lån föreslås också bli befriade från de restriktioner som är kopplade till lånevillkoren. Det är mest kommuner som har lån hos landskapet, men det finns också en del privata bolag.

-      Det handlar om att skapa möjligheten för vissa fastigheter att byta ägare, där den nya ägaren kanske ser potential till moderniseringar, energieffektiviseringar eller nysatsningar på senioranpassade boenden vilket Åland är i stort behov av, säger utvecklingsminister Alfons Röblom, som är ansvarig för bostadsfrågor.

De lån som utgör lånestocken idag har utgetts under perioden 1975–2012. Utlåningsverksamheten avslutades i samband med budget 2009. Landskapsregeringen hade i början av 2021 en utestående lånestock om ca 42 miljoner euro.

-      I korthet handlar förslaget om att man t.ex. kan ta ett lån hos banken och betala bort lånet som man har hos landskapsregeringen. Det här är naturligtvis helt frivilligt och vi är medvetna om att det finns kommuner och bolag som vill hålla kvar lånet hos landskapet. Men om lagen ändras finns åtminstone möjligheten, säger ministern.

En delorsak till lagförslaget är att eventuella återbetalda lån kan öka landskapets likviditet.

-      Vi har förstått att det finns ett visst intresse hos en del kommuner och bolag att sälja vissa fastigheter. Lagförslaget öppnar upp den möjligheten, säger minister Alfons Röblom.

Lagförslaget förs nu över till lagtinget.

 

Publicerad 2.9.2021 kl. 14:13
Uppdaterad 2.9.2021 kl. 14:13