Landskapsregeringen öppnar upp ytterligare

Förbudet mot offentliga tillställningar gäller inte längre. Det finns inte heller längre någon rekommendation om användning av mun- och nässkydd.

Epidemiläget på Åland fortsätter att förbättras. Endast ett covid-19 fall konstaterades föregående vecka och inget covid-19 fall har hittills konstaterats denna vecka. Ingen har vårdats på sjukhus på grund av covid-19 den senaste tiden. Nästan tre fjärdedelar av Ålands totala befolkning har fått en första vaccindos och 44% har fått två doser.

Landskapsregeringen bedömde därför att förbud mot offentliga tillställningar inte längre är nödvändigt. Förbudet mot vissa offentliga tillställningar inomhus upphör därmed 26.8.2021 kl 24.00. Samtidigt upphör rekommendationen att begränsa antalet personer som deltar i privata tillställningar inomhus.

Lagstadgade allmänna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-epidemin i utrymmen som är öppna för allmänheten behöver fortsatt följas. Den temporära 58c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 31.12.2021. Även rekommendationen om att arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster följer landskapsregeringens särskilda anvisningar gäller fortsatt. Mer information finns på landskapsregeringens hemsida.

Rekommendationen om användning av mun- och nässkydd i kollektivtrafik och på allmän plats inomhus upphör 27.8.2021. Därmed upphör även distributionen av kostnadsfria mun- och nässkydd till skolorna.