Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen välkomnar beslut om torskfiske

PRESSMEDDELANDE

Landskapsregeringen välkomnar att kommissionen gick på Havsforskningsrådets rekommendationer, och att beslutet om stopp av torskfiske enbart omfattar de södra delarna av Östersjön.

Idag, tisdag den 23 juli, publicerades kommissionens beslut om att anta en genomförandetakt med syfte att stoppa fisket av torsk i delar av Östersjön. Beslutet om förbudet togs måndagen den 22 juni och gäller fram till 31 december 2019. Beslutet togs på rekommendation av Internationella Havsforskningsrådet (ICES), en organisation som samordnar och främjar havsforskning och vars rekommendationer bland annat ligger till grund för EU:s fiskekvoter.

I ICES rekommendation från 29 maj 2019 framgår att för Östersjöns östra torskbestånd är ett nödstopp mest effektivt i delområdena 24, 25 och 26 (från danska öarna upp till Öland) och under perioden maj till augusti.

– Landskapsregeringen är lättade över att kommissionen gick på ICES rekommendationer och att våra åländska fiskare inte drabbas av beslutet. Ett nödstopp av fisket i våra åländska vatten hade varit oproportionerligt, vilket vi framfört till kommissionen, kommenterade finansminister Mats Perämaa.
– Vi är många som jobbat hårt för att Ålands ståndpunkt ska höras och är såklart glada att det gett resultat. Landskapsregeringen stödjer kommissionens ansträngningar att trygga beståndet och vi deltar gärna i arbetet för hur det kan göras långsiktigt. Kortsiktiga beslut om fiskestopp slår däremot hårt mot våra näringsidkare, sade kansliminister Nina Fellman.

 

Kontaktuppgifter

Nina Fellman, kansliminister

Tel. 25 379, 040 8360220 eller nina.fellman@regeringen.ax

Mats Perämaa, finansminister

Tel. 25 374, 040 0721168 eller mats.perämaa@regeringen.ax

Julia Lindholm, specialsakkunnig i Bryssel
Tel. +32 476 943 529 eller julia.lindholm@formin.fi

Publicerad 23.7.2019 kl. 13:54
Uppdaterad 23.7.2019 kl. 13:54