Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringen välkomnar vindkraftsundersökningar

Landskapsregeringen välkomnar aktörer att lämna in intresseanmälningar för att undersöka vattenområden som är lämpliga för storskalig havsbaserad vindkraft.
- Vi vill på det här sättet uppmuntra aktörer att komma i gång med arbetet, säger energiminister Alfons Röblom.

Flera aktörer har visat intresse för de åländska havsområdena.
–   Det är positivt att det finns ett så stort intresse. Det här är en betydande framtidssatsning för Åland, säger Alfons Röblom.

Landskapsregeringen har påbörjat förberedelserna för att hantera eventuella förfrågningar om att undersöka åländska havsområden för vindkraft, i första hand för de havsområden för havsbaserad vindkraft på norra och södra Åland som finns i den åländska havsplanen.
–   Landskapsregeringen kan säga ok i egenskap av vattenägare. Vi rekommenderar samtidigt intresserade aktörer att inleda diskussioner med finska försvarsmaktens huvudstab rörande de områden man vill utreda, eftersom reglerna kring bottenundersökningar är finsk behörighet. Det är också viktigt att komma ihåg att aktörer som vill undersöka havsområden på Åland behöver tillstånd för att bedriva näring, säger Alfons Röblom.

Sedan Ålands potential för storskalig havsbaserad vindkraft offentliggjordes hösten 2020 har en mängd aktörer varit i kontakt med landskapsregeringen och visat intresse. Landskapsregeringen har arbetat målmedvetet med att möjliggöra etablering på åländska vatten.

–   Något likande har aldrig gjorts på Åland förut så det är ett viktigt arbete att ta fram processer kring hur vi på bästa sätt ska möjliggöra en etablering av vindkraftsparker till havs. I det arbetet har vi tagit fram rapporter, ökat kunskapen i förvaltningen och i samhället, och skapat kontakter med kunnigt folk internationellt. Det handlar om stora värden och viktiga strategiska bedömningar, säger Alfons Röblom.

Finans- och näringsutskottet antog förra veckan sitt betänkande kring landskapsregeringens meddelande om storskalig havsbaserad vindkraft. Ett enhälligt utskott konstaterar att man ser en stor potential på såväl de norra som de södra havsområdena.

–                    Det är en viktig signal att det finns ett starkt politiskt stöd i lagtinget för att förverkliga havsbaserad vindkraft, och att man ser den enorma betydelse som detta kan ha för Åland, säger Alfons Röblom.

Publicerad 19.4.2022 kl. 10:43
Uppdaterad 19.4.2022 kl. 10:43