Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 3 januari – 20 januari 2022

Landskapsregeringen beslutar med stöd av 58 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus på Åland med över 20 personer.

Beslutet träder i kraft 3.1.2022 och upphör 20.1.2022 klockan 24:00.

Landskapsregeringen rekommenderar att arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus på Åland med högst 20 personer följer landskapsregeringens anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum, 6.5.2021 (reviderad 17.6.2021). Med stöd av 91 § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar verkställs detta beslut omedelbart trots eventuellt överklagande. 

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla.

Beslutet och anvisningen hittar du under rubriken "Bilagor" här intill.

Publicerad 30.12.2021 kl. 16:10
Uppdaterad 31.12.2021 kl. 09:52