Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens beslut om THLs rekommendation till rederierna

Landskapsregeringens tog 18.2.2021 ställning till THLs rekommendation (publicerad 17.2.2021) till alla transportföretag i Finland om krav på ett negativt testintyg för personer som påbörjar en resa till Finland. Landskapsregeringen bedömer att ett sådant krav på negativt testintyg för rederiernas kunder som reser från Sverige till Åland inte är en nödvändig åtgärd.

Landskapsregeringens beslut om THLs rekommendation till rederierna (pdf)

THLs rekommendation publicerad 17.2.2021 (pdf på THL:s webbplats)

Publicerad 19.2.2021 kl. 10:05
Uppdaterad 19.2.2021 kl. 10:05