Landskapsregeringens externpolitiska meddelande 2019

Landskapsregeringen lämnar varje år ett meddelande över landskapsregeringens externpolitik till lagtinget. Landskapsregeringens externpolitiska meddelande för år 2019 har nu lämnats. Meddelandet innehåller en redogörelse av landskapsregeringens externpolitiska prioriteringar för år 2019, såväl i förhållande till Nordiska ministerrådet, till Europeiska kommissionens arbetsprogram samt i förhållande till landskapsregeringens övriga externa samarbeten. Därutöver innehåller meddelandet en redogörelse av landskapsregeringens verksamhet beträffande EU-ärenden under år 2018.

Du hittar det externpolitiska meddelandet som bilaga till sidan Åland och EU.

Åland och EU

Publicerad 11.1.2019
Uppdaterad 11.1.2019