Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens revidering av rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde

Landskapsregeringen har 20.5.2021 reviderat rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde.

Från och med måndag 24.5.2021 har följande undantag från karantänrekommendationen lagts till:

  • Personer som är vaccinerade mot covid-19 med två doser.
  • Personer med tidigare genomgången covid-19 infektion som verifierats med PCR- eller antigentest och som fått en dos vaccin mot covid-19 inom sex (6) månader sedan den första covid-19 infektionen (oavsett tidpunkten för den tidigare covid-19 infektionen).

Undantag från rekommendationen att vara i frivillig karantän i sju (7) dagar är relevant för personer som har god immunitet mot covid-19 på grund av att de vaccinerats eller genomgått covid-19 sjukdom och därmed har låg risk att vara smittsamma bärare av coronaviruset.

Landskapsregeringens beslut är meddelat som offentlig delgivning och anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Delgivningen hittas på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla på webbadressen https://www.regeringen.ax/anslagstavla.

Beslutet kan läsas under rubriken "Bilagor" här intill.

Publicerad 20.5.2021 kl. 15:18
Uppdaterad 21.5.2021 kl. 14:04