Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsregeringens veterinär avråder från adoption av gatuhundar

Det blir allt vanligare på Åland att enskilda personer adopterar gatuhundar till exempel från Rumänien. Landskapsregering har stor förståelse för människors goda vilja att hjälpa gatuhundar och det är vår gemensamma uppgift att förbättra livskvaliteten för hemlösa sällskapsdjur. Men det finns mer effektiva, trygga och riskfria sätt att hjälpa gatuhundar än att flytta dem mellan länderna.

Tack vare den goda djursjukdomssituationen i Finland kan hundar fritt umgås med varandra och leka med barn i parker och på lekplatser. Man behöver inte vara rädd att någon ska bli allvarligt sjuk eftersom många sjukdomar som äventyrar djurs och människors hälsa inte förekommer i Finland.

Rabies eller vattuskräck är en av de farligaste sjukdomar som kan döda djur och människor. Ett symptomfritt djur kan effektivt sprida sjukdomen, om symptomen visar sig då sjukdomen redan har utvecklats så långt att djuret eller människan dör av den. I Rumänien till exempel konstateras det flera hundra fall av rabies årligen. I en studie undersöktes 75 gatuhundar som importerades från Rumänien, Ungern, Balkan eller Baltikum till Norge. Resultatet av studien visade att endast 35 hundar hade tillräckligt skydd mot rabies, 40 hundar hade dåligt med antikroppar varav 14 hundar helt saknade skydd mot rabies. Artikeln som var ett samarbete mellan veterinärinstitutet i Norge och statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige publicerades av den mycket välrenommerade vetenskapliga tidskriften ”Veterinary Record”, år 2015. På grund av rabiesrisken har Norge helt förbjudit införsel av rescuehundar från Rumänien.

Eftersom gatuhundar har levt ett oskyddat liv och utsatts för många smittrisker, de kan också ha andra sjukdomar. Smittsamma sjukdomar som kan införas med gatuhundar till Finland är bland annat valpsjuka, parvovirusdiarré, leishmaniasis, Brucella canis, hjärtmask, ehrlichios, leptospiros, listerios, yersinios, babesios, koccidios, giardios, campylobacter, salmonella och tuberkulos. En del av dessa sjukdomar kan också smitta människan. I Sverige är samtliga konstaterade fall av smittsam venerisk tumör (TVT) kopplade till adopterade gatuhundar.

I USA rapporteras nyligen utbrott av ett mycket smittsam influensavirus som infekterar hundar. Det handlar om influensavirus subtypen H3N2 som uppkom i Asien år 2005. Man tror att viruset spred sig genom gatuhundar som fördes till USA från Asien.

Adoption av gatuhundar kan innebära djurskyddsrisker och ekonomiska risker för köpare. En påfrestande resa kan göra att en av ovannämnda sjukdomar som är i vilande fas blossar upp och hunden får allvarliga symptom. Man talar om undermåliga transportfordon och burar som används av flera föreningar som förmedlar gatuhundar. Det finns personer som har vittnat att gatuhundar har haft mycket svårt att anpassa sig att leva i privata hem. Det finns också många historier om gathundar som har importerats med förfalskade veterinärintyg och felaktiga pass.

Landskapsregeringen avråder från adoption av gatuhundar och rekommenderar istället att stötta organisationer på plats med hjälpinsatser. Det finns hemlösa och omhändertagna hundar i både Finland och Sverige som man kan adoptera. Ansvariga centrala myndigheter både i Finland och Sverige, nämligen Evira och Jordbruksverket avråder också från adoption av gatuhundar.

Kontaktuppgifter:
Landskapsregeringens veterinär Mohammad Jaber Alipour
mohammad.jaber.alipour@regeringen.ax

Publicerad 5.7.2017 kl. 08:32
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:18