Livesänd presskonferens: Lansering av kampanj för att främja fysisk aktivitet, fre 1 mars kl 13.00

Vi inbjuder imorgon fredag 1 mars till livesänd presskonferens då vår informationskampanj för att främja fysisk aktivitet bland ålänningar lanseras. 

I linje med Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 startar landskapsregeringen en informationskampanj för att främja fysisk aktivitet. Kampanjen vänder sig till alla ålänningar och informerar bland annat om vilka rekommendationer som gäller för olika åldrar. Kampanjen vänder sig också till kommuner, skolor, arbetsgivare, tredje sektorn och andra aktörer som kan hjälpa till med att skapa bättre förutsättningar för ålänningarna att vara fysiskt aktiva i vardagen, till exempel genom att göra det enkelt att välja att gå eller cykla till arbetet, skolan, affären och sociala aktiviteter.

Här kan du följa presskonferensen med start kl 13.00: https://youtube.com/live/NnJVhU-3IaY?feature=share