Lunchseminarium om framtidens arbetsmarknad – hur möter vi behoven?

Årets konjunkturöversikt och arbetsmarknadsbarometer presenteras av utredarna Johan Flink och Maria Viktorsson, ÅSUB

Hanna Saurén, attraktionskraftsstrateg vid landskapsregeringen, och Johanna Backholm, målansvarig för mål 5 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan, berättar om arbetet med att skapa ett attraktivt Åland för boende, företag och besökare.

Yrkesgymnasiets rektor Gitte Holmström presenterar den nya vuxenutbildningen inom vindkraft vid Ålands gymnasium samt andra exempel på där ÅYG möter arbetsmarknadens och näringslivets behov. Lunch till självkostnadspris. OBS! Kom i tid, programmet börjar 11.30.

Plats: Kaptenssalen, Hotell Arkipelag.

Tidpunkt: Måndag 12.6 kl 11:30-13:00

Anmälan: Till info@asub.ax senast 8.6

Arrangör: ÅSUB, Ålands landskapsregering, AMS