Lunds universitet och Åland inleder samarbete

Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) och landskapsregeringen har enats om att inleda ett samarbete. Avsikten är att en forskningsstudie med fokus på att analysera institutionaliseringen av ”alla kan blomstra”-idén på Åland ska genomföras från våren 2024 fram till 2026. Forskningsstudiens syfte är att bidra till ökad förståelse kring hur en kulturell transformation för hållbar utveckling systematiskt kan främjas och institutionaliseras.

Mot denna bakgrund har Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) och landskapsregeringen undertecknat ett samförståndsavtal.