Måndag 14 mars kl.16.00 - Landskapsregeringen ger aktuell samhällsinformation om kriget i Ukraina och corona

Idag måndag den 14 mars kl.16.00 ger landskapsregeringen med flera aktuell samhällsinformation om kriget i Ukraina och corona. Informationen sänds via landskapsregeringens Youtube-kanal och via de åländska medierna.

Landskapsregeringen på Youtube

Statens ämbetsverk på Åland har i samarbete med Ålands landskapsregering beslutat inhämta allmänhetens frågor gällande kriget i Ukraina. Frågorna kommer att beredas av myndigheterna och besvaras vid en presskonferens 14.3.2022.

Frågor gällande kriget i Ukraina ska i första hand inlämnas per e-post till beredskap@ambetsverket.fi

Ålands landskapsregerings informationstelefon kan användas för att inlämna frågor, telefonnummer +358 18 25572. Informationstelefonens öppettider är vardagar mellan kl. 9 - 11.

Observera att frågor endast insamlas av infotelefonen.