Havreåker på försommaren.
Havreåker på försommaren.

Markkarteringar och arrenden

Till de jordbrukare som har åtagande om balanserad användning av näringsämnen vill vi påminna om att villkoret som kräver att markkartering av åkrarna måste utföras minst vart femte år. Villkoret gäller även vid en förlängning av åtagandet. Om ni har markkarteringar som går ut våren 2020, skicka gärna in proven redan i höst, så minskar ni på rusningen till laboratoriet nästa vår.

Vi vill samtidigt påminna om att vid förlängning av arrenden så rekommenderar vi att ni gör dem skriftligt för att undvika missförstånd mellan arrendetagaren och arrendegivaren.

Kontaktuppgifter

Thomas Svahnström, stödhandläggare

Telefon +358 18 25295 eller e-post thomas.svahnstrom@regeringen.ax

 

Publicerad 16.10.2019
Uppdaterad 16.10.2019