Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Mattas gårdsmejeri

Mattas gårdsmejeri är nominerad till Nordiska Rådets miljöpris 2021 på temat hållbara livsmedelssystem.

En databas med livsmedlens CO2-belastning, regenerativa jordbruk som binder CO2 i marken och ett växthus på Grönland som förser restauranger och lokala invånare med färska livsmedel är alla bland de nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2021. De nominerade representerar nordiska lösningar för arbetet med att skapa ett hållbart livsmedelssystem till gagn för både den biologiska mångfalden, miljön och klimatet. Bland de nominerade finns alltså Mattas gårdsmejeri.

Läs mer hos Nordiska rådet

Publicerad 6.9.2021 kl. 10:39
Uppdaterad 6.9.2021 kl. 10:39