Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 4 april att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Bomarsund jämte tillfällig väg längs landsväg nr 2, sektion 1884 - 2205, mellan Bomarsund och Prästö i Sunds kommun.

Vägplanen har varit utställd för att bereda kommunfullmäktige och andra, vars fördel eller rätt kan beröras av planen, tillfälle att framlägga anmärkningar.

Meddelandet anslås den 10 april 2019. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens om kommunkansliets elektroniska anslagstavla.

Besvär kan anföras 30 dagar från delgivningsdagen, senast 10 maj 2019. Delgivningsdagen är den sjunde dagen efter att meddelandet anslagits. Besvärsinstans är Högsta förvaltningsdomstolen, PB 180, 00131 HELSINGFORS.

Publicerad 8.4.2019 kl. 10:12
Uppdaterad 8.4.2019 kl. 10:12