Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 28.1.2021 att utställa förslag till vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Frebbenby - Marsund, i Hammarlands kommun, ställs ut inför fastställande enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Meddelandet anslås den 2 februari 2021. Delgivning om beslutet finns på landskapsregeringens och kommunkansliets elektroniska anslagstavla. Vägplanen finns utställd 21 dagar till den 23 februari 2021.

Delgivningen finns också till påseende i en publik dator som är placerad i landskapsregeringens reception.

Mariehamn den 28 januari 2021

 

Björn Ekblom
Vägingenjör

 

ÅLR 2020/6438

Publicerad 1.2.2021 kl. 20:00
Uppdaterad 29.4.2021 kl. 16:25