Media-avgift av skattenatur ersätter TV-avgiften

Genom beslut på enskild föredragning har idag förslag om införande av media-avgift av skattenatur i landskapet överförts till lagberedningen.

Förslaget innebär att enskilda personer som tjänar över 14 800 euro per år och som är minst 18 år betalar media-avgiften. Denna fastställs till 110 euro per person.

Företag som har en vinst om 50 000 euro betalar 140 euro och 0,35 % på den överstigande delen, som högst 3000 euro.

Hela utredningen finns att tillgå i bilagan "Ny finansieringsmodell för public service". 

Publicerad 26.9.2017
Uppdaterad 14.11.2017