Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ministrar med ansvar för beredskap mötte Nordiska rådets presidium

Ministrar med ansvar för beredskap mötte på onsdag kväll Nordiska rådets presidium.  Åland representerades av Vicelantråd Harry Jansson som assisterades av rättschef Michaela Slotte och jurist Camilla Hägglund-Palmqvist. Vid mötet behandlades Nordiska rådets strategi för samhällssäkerhet.

Vicelantråd Harry Jansson konstaterade att det nordiska samarbetet är viktigt när det gäller beredskap och hantering av kriser och betonade vikten av att de självstyrande områdena ska kunna delta fullt ut idet redan etablerade Hagasamarbetet.

Vicelantrådet tog även upp Coronapandemins långtgående konsekvenser för Åland i och med de stängda landsgränserna.  Vicelantrådet betonade att Åland som en gränsregion har drabbats hårt ekonomiskt men att även allmänhetens vardag har påverkats i stor utsträckning eftersom folk har utformat sina liv utgående från öppna gränser inom norden. Det framfördes också från Ålands sida att pandemin måste bekämpas tillsammans av de nordiska länderna och inte genom stängda gränser.

Ytterligare information ges av jurist Camilla Hägglund-Palmqvist.

e-post camilla.hagglund-palmqvist@regeringen.ax

Publicerad 29.10.2020 kl. 14:53
Uppdaterad 29.10.2020 kl. 14:53