Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nikolaj Bock, Julia Lindholm, Elin Mortensen, Minninguaq Kleist och Silja Dögg Gunnarsdottír.
Nikolaj Bock (Nordiska Rådet), Julia Lindholm (Åland), Elin Mortensen (Färöarna), Minninguaq Kleist (Grönland) och Silja Dögg Gunnarsdottír (Nordiska Rådet).

Nordisk frukost i Bryssel belyste självstyrda områden

Landskapsregeringens arrangerade tillsammans med Färöarna, Grönland och Nordiska rådet ett frukostseminarium i Europaparlamentet. Syfte var att belysa de självstyrda områdenas roll i det nordiska såväl som i det europeiska samarbetet. 

Idag, tisdag den 12 november, arrangerade landskapsregeringens specialsakkunniga i Bryssel ett frukostseminarium i Europaparlamentet. Medarrangörer till seminariet var Färöarna och Grönlands representationer i Bryssel, Nordiska rådet samt Europaparlamentarikerna Nils Torvalds (SFP, Finland) och Christel Schaldemose (S, Danmark). Vid frukostseminariet deltog en tredjedel av Europaparlamentarikerna från Finland, Sverige och Danmark och syftet med seminariet var att belysa de självstyrda områdenas roll i det nordiska såväl som i det europeiska samarbetet.

De självstyrda områdena i den nordiska familjen skiljer sig åt vad gäller relationen till EU. Åland är medlem i EU medan Grönland och Färöarna inte är det. Färöarna har status som tredjeland och Grönland är territorium associerat med Europeiska unionen (OCT).

Som Nordisk samarbetsminister välkomnar jag varmt denna typ av arrangemang. För landskapsregeringen är en samordnad Nordisk position i EU-ärenden viktig, särskilt nu när en ny mandatperiod på EU-nivå påbörjas och horisontella frågor som hållbarhet, klimatåtgärder och välfärdsfrågor är högt på agendan i Bryssel. I Norden har vi alla – länder som självstyrelser – redan gjort mycket arbete på dessa områden och det måste bli synligare i EU, sade kansliminister Nina Fellman som inte själv deltog i frukostmötet.

Vid sommarens val till Europaparlamentet byttes 31 av de 46 ledamöterna från de nordiska länderna ut, och för landskapsregeringen är det bra att etablera kontakt med dem. Att den här gången göra det via en Nordisk plattform är extra roligt, sade specialsakkunniga Julia Lindholm efter frukostmötet. Under förra mandatperioden på EU-nivå var det för Åland flera viktiga frågor där ett nordiskt samarbete kunde varit bättre, till exempel upphovsrätten och handel med sälprodukter. Intresset som visades för de här frågorna vid dagens frukost bådar gott inför denna mandatperiod, avslutar Julia Lindholm.

Kontaktuppgifter

Nina Fellman, kansliminister
Telefon +358 25 379, +358 40 8360220 eller nina.fellman@regeringen.ax

Julia Lindholm, specialsakkunnig i Bryssel
Telefon +32 476 943 529 eller julia.lindholm@formin.fi

Publicerad 12.11.2019 kl. 13:12
Uppdaterad 12.11.2019 kl. 13:25