Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gruppbild från nordiska miljöministermötet i Oslo 2 maj 2017

Nordiska miljöministrarna antog plastprogram

Vicelantrådet Camilla Gunell deltog i de nordiska miljöministrarnas möte 2 maj i Oslo. Vid mötet antogs ett nordiskt plastprogram för åren 2017-2018. Programmet innehåller mål på sex strategiska områden, bland annat att stoppa havsföroreningen av plastavfall och effektivare avfallshanteringssystem. I diskussionen om plastprogrammet deltog också chefen för FN:s miljöprogram norrmannen Erik Solheim. Miljöministrarna beslöt även om nordiskt stöd för FN:s kampanjen ”Clean Seas”. Se vidare på länken www.norden.org/sv/tema/cleanseas

De nordiska miljöministrarna beslöt att ta ett nordiskt ledarskap på klimatområdet och antog Oslo Declaration on Nordic Climate leadership. Den understryker klimatförändringen som en av mänsklighetens största utmaningar och ministrarna uttrycker sitt starka stöd för klimatvetenskapen och faktabaserad lagstiftning

I diskussionen om gemensamma nordiska åtgärder för grön konkurrenskraft inom transportområdet deltog tidigare EU-kommissionären danskan Connie Hedegaard. Hon redogjorde om sitt uppdrag om hur Norge kan skapa grön konkurrenskraft och berättade om sina rekommendationer.

Mötet leddes av Norges klimat- och miljöminister Vidar Helgeson. Vidare deltog också Finlands miljöminister Kimmo Tiilikainen, Sveriges klimat- och utvecklingsminister och vice statsminister Isabella Lövin och miljöminister Carolina Skog, Islands nya miljö- och naturresursminister Björt Ólafsdóttir samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

För mera information
Vicelantråd Camilla Gunell, telefon +358 (0)18 25373
Byråchef Helena Blomqvist, telefon +358 (0)18 25460 

Bildtext:
Gruppbild från nordiska miljöministermötet i Oslo 2 maj 2017

Publicerad 3.5.2017 kl. 13:43
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:23