Pristagarna visar upp priset

Nordiska rådets miljöpris till Nabbens våtmark

Vid Nordiska rådets prisutdelning i Musikhuset i Helsingfors på tisdag kväll tilldelades Mariehamns stad miljöpriset för Nabbens våtmark. Bedömningskommittén ansåg att det förhållandevis lilla projektet Nabbens våtmark på ett föredömligt sätt visar funktionaliteten och skalbarheten hos naturbaserade lösningar.

Vinnaren tar emot statyetten Nordlys och 300 000 danska kronor.

- Det är hedervärt att Ålands miljöarbete uppmärksammas på detta vis. Nabbens våtmark är dessutom ett föredöme när det gäller att skapa miljönytta i kombination med att naturen görs tillgänglig för fler människor, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Nordiska rådets miljöpris inrättades för att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Sedan 1995 har priset delats ut tillsammans med de övriga priserna från Nordiska rådet. Förra (och hittills enda) gången priset gick till Åland var 1999, då Ålands Natur och Miljö mottog priset för Agenda 21-kontoret.

Bedömningskommitténs motivering:

Temat för Nordiska rådets miljöpris 2022 är naturbaserade lösningar. Årets vinnare med sin mångsidiga lösning renar vattenmiljön och tillför positiva effekter på växt- och djurlivet. Dessutom strävar initiativet till att säkra klimatanpassningen i stadsmiljön. Genom sin tillgängliga närhet till djur och natur samt den pedagogiska utformningen främjar årets vinnare det sociala välbefinnandet hos människor samtidigt som den höjer deras kunskapsnivå och medvetenhet om naturen. Nordiska rådets miljöpris 2022 går till Mariehamns stad från Åland för Nabbens våtmark.

Projektet är finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden och Ålands landskapsregering.

Tilläggsinformation och nominering av Nabbens våtmark