Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ny lagsamling

En ny åländsk lagsamling finns nu tillgänglig till försäljning.

Ålands lagsamling är en bok som ges ut ungefär vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningar som utgivits i Ålands författningssamling (ÅFS). Den nya lagsamlingen är uppdaterad till och med ÅFS 2017/36 och är därmed fem år nyare än senaste utgåvan från år 2012.

Arbetet med den nya lagsamlingen visade sig kräva betydligt mer tid för ombrytningsprocessen via ett externt bolag än vad som tidigare varit fallet. Detta har medfört att utgivningen av lagsamlingen har försenats kraftigt och att lagsamlingen därmed inte heller är så uppdaterad som landskapsregeringen hade önskat.

Lagsamlingen finns till försäljning vid landskapsregeringens registratur och kommer även att göras tillgänglig utan kostnad på landskapsregeringens webbplats. Priset för Ålands lagsamling 2017 är 80 euro exklusive moms.

Närmare information ges av vik. lagberedningschef Hans Selander, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.

Publicerad 17.9.2018 kl. 14:57
Uppdaterad 17.9.2018 kl. 14:57