Nya biljettpriser i kollektivtrafiken

Från årsskiftet blir det billigare att åka buss för de flesta resenärer, speciellt på längre resor. Ett enhetligt biljettsystem införs, vilket innebär att samma biljett fungerar i hela Ålands kollektivtrafik.

Landskapsregeringen annonserade tidigare i höst att biljettsystemet i kollektivtrafiken skulle förenklas och att åkandet blir billigare från årsskiftet. Nu har beslutet tagits och priserna efter årsskiftet har fastställts.

- Antalet biljettzoner minskas från dagens 26 zoner till enbart 1 zon efter årsskiftet. Administrationen minskar och passagerarna förstår bättre vad bussresan kommer att kosta. Taxan blir 2,50 euro vilket är lite dyrare än tidigare i stadstrafiken men kompenseras av en förlängd giltighetstid till 2 timmar samt möjligheten förmånliga rabattkort, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Det nya priset på engångsbiljetten leder till att prisnivån på rabattkort, månadskort och årskort sänks för längre resor. Månadskortet kommer att kosta 30 euro och årskortet 270 euro. Korten berättigar till obegränsat antal resor under giltighetstiden. För en arbetspendlare innebär det ett pris om ca 60 cent per resa med ett årskort.
Samtidigt införs ett gemensamt biljettsystem för landsorts- och tätortstrafiken. Det blir alltså möjligt att byta buss inom de olika trafikområden på samma biljett. Samma busskort kommer alltså att gälla både inom tätorts- och landsortstrafiken.

- Fler kombinerade bussresor kan göras mellan tätorten och landsbygden. Genom ändringen går det exempelvis att åka från Eckerö in till centrum och sedan byta buss till Maxinge, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

För att ytterligare förenkla biljettsystemet har antalet biljettprodukter minskats. En märkbar förändring är att skolkorten inte längre finns efter årsskiftet. Skolorna erbjuds istället att köpa årskort till de elever som behöver åka buss till skolan. Ändringen innebär även att elever med föräldrar som bor på olika platser på fasta Åland kan åka till skolan på samma kort. Tidigare har skolorna behövt köpa ett extra busskort. I och med att eleverna har tillgång till ett årskort kan de åka obegränsat, även utanför skoldagen.

- För ungdomar upp till 20 års ålder utan årskort erbjuds även ett fritidskort för en årlig kostnad om 40 euro som berättigar till obegränsat antal resor utanför skoltid. Fritidskortet är en förmånlig möjlighet för ungdomarna att åka buss till vänner och fritidsaktiviteter, säger infrastrukturminister Christian Wikström.
Ikraftvarande seriekort, månadskort och årskort gäller tills dess giltighetstid löper ut. Inget återköp kan genomföras.

- Smärre problem uppstår alltid vid införandet av ett nytt system. Jag ber användarna att ha överseende med detta när det nya systemet börjar att gälla. Genom de stora ändringar som nu gjorts, kommer åkandet med buss bli enklare, förmånligare och göra Åland mer attraktivt, tillägger infrastrukturminister Christian Wikström.