Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Den nya lagstiftningen om ax-domännamn träder i kraft.

Den 5.9.2016 träder den nya lagstiftningen om ax-domännamn ikraft. I och med detta så ändrar sättet hur man registrerar samt vem som får registrera ax-domännamn. Den som önskar registrera ett ax-domännamn vänder sig från och med den 5 september 2016 till valfri registrar som registrerar domännamnet i landskapsregeringens domännamnsregister. Landskapsregeringen arbetar gentemot registrarerna och övervakar och administrerar registrarverksamheten. Landskapsregeringen kommer successivt uppmana nuvarande domännamnsanvändare att flytta över till valfri registrar.

Läs mera om förändringarna på www.whois.ax. Där finns från och med den 30 augusti också en förteckning över vilka som hittills anmält sig som registrar.

Publicerad 29.8.2016 kl. 10:46
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:33