Nya regler för skrotbilsstöd

Landskapsregeringen har uppdaterat sina regler för stöd för bortstädning av skrotfordon. Stödnivåerna höjs och reglerna förtydligas.

Landskapsregeringen har i några år betalat stöd till företag som transporterar avställda fordon till skrotning. Stödet motsvarar transportkostnaden vilket gör att den som vill bli av med ett avställt fordon inte ska behöva betala för borttransport. De tidigare anslagna medlen tog slutet under hösten 2022 och 25 000 euro finns i landskapets budget för 2023 för ett fortsatt stöd. Eftersom det förra stödet tog slut i oktober kommer stöd beviljas för skrotningar utförda från och med första november så ingen hamnar mellan stöden.

I samband med att nya medel blev tillgängliga såg landskapsregeringen över stödreglerna. Den största förändringen är att stödbeloppen höjs med 20 procent i och med ökade bränslepriser för transportörerna. Bland de andra förändringarna kan nämnas att ansökan om stöd måste göras inom sex månader från skrotningstillfället för att ansökningarna ska flyta in mera kontinuerligt än tidigare.

Förutom ändringar av stödreglerna har landskapsregeringen tagit fram en ansökningsblankett för att standardisera ansökningarna och förtydliga de nya stödvillkoren.

De nya stödreglerna och ansökningsblanketterna hittas på landskapsregeringens hemsida.