Nyhetsbrev från Bryssel mars 2018

Som bilaga hittar du ett färskt nyhetsbrev från landskapsregeringens EU-enhet i Bryssel. I denna upplaga av nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om unionens långtidsbudget, att kommissionen öppnat för utvidgning av EU, brexit, dricksvattendirektivet och förslaget gällande avfallshantering från fartyg.

Publicerad 13.3.2018
Uppdaterad 13.3.2018