Nyhetsbrev nr 4 2018 från Bryssel

I årets fjärde nummer av nyhetsbrevet från Bryssel kan du bl.a. läsa om kommissionens övegripande förslag till budgetram för åren 2021-2027, Österrikes ordförandeskap i Europeiska unionens råd och kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Publicerad 6.7.2018
Uppdaterad 6.7.2018