Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nytt avtal ska minska användningen av plastbärkassar

Idag, måndagen den 12 december 2016, undertecknade Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering ett avtal om att minska mängden plastbärkassar som förbrukas.

Avtalet gäller frivilliga åtgärder som detaljhandeln åtar sig och som ska leda till att de mål om minskning av tunna plastbärkassar som ställs i EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall nås på Åland.

Företag som ansluter sig förbinder sig:

- att sprida information för att användningen av tunna plastbärkassar ska minskas och nedskräpning förebyggas,
- att fastställa avgifter för tunna plastbärkassar,
- att frångå gratis utdelning av lätta plastbärkassar vid butikskassorna som kunderna tar själva.

Bakgrund:

Nedskräpning är ett samhällsproblem som inte bara får konsekvenser för djur och miljö utan även påverkar ekonomi och sociala sammanhang negativt. Förutom nedskräpning i naturen skapar plast problem i haven eftersom det tar lång tid innan den bryts ner. Sjöfåglar, marina däggdjur, sköldpaddor etc. far illa efter att ha ätit eller fastnat i plastföremål som hamnat i havet. Plasten bryts så småningom ner till mycket små partiklar som äts av mindre djur och ger skador på det marina ekosystemet.

Det finns idag inte underlag som visar exakt hur stort problemet med nedskräpning. Plast utgör dock en allt större andel av den totala mängden skräp som slängs i vår miljö. I havsmiljön är plast det absolut vanligaste skräpet.

Undersökningar som har gjorts visar att plastpåsar är vanliga bland plastskräpet. EU har beslutat att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Åtgärden syftar inte bara till att bidra till att minska problemen med nedskräpning utan även till att minska det ineffektiva utnyttjandet av resurser som nuvarande förbrukning av plastbärkassar medför. Målet är att en högsta genomsnittlig förbrukning på 40 tunna plastbärkassar per person och år kan nås senast 2025. Som tunna plastbärkassar räknas de som är tunnare än 50 mikrometer, vilket bland annat inkluderar de plastbärkassar som används inom dagligvaruhandeln. Det saknas officiell statistik på hur stor förbrukningen av tunna plastbärkassar är på Åland idag.

För att nå målet krävs en beteendeförändring som innebär att användare av plastbärkassar i större utsträckning återanvänder gamla bärkassar och tar med egna bärkassar när de ska göra sina inköp.

 

Kontaktuppgifter:

Camilla Gunell, vicelantråd, närings- och miljöminister, tfn +358 18 25373

Anders Ekström, VD Ålands Näringsliv, tfn +358 18 529300

Mona Kårebring-Olsson, miljöingenjör, tfn +358 18 25457

 

Publicerad 12.12.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 14.11.2017 kl. 13:27