Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Den planerade elhybridfärjan, modell sedd ur fågelperspektiv

Nytt fossilfritt fartyg till skärgården

Ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands färjetrafik Ab (Finferries) vann avtalet på Föglö-linjen. Enligt avtalet ska de bygga en elhybridfärja till linjen och sedan trafikera med den åren 2022-2037.

Ett stort steg framåt i kortruttsutbyggnaden och för den nya Föglö-trafiken togs idag då landskapsregeringen antog anbudet från ett konsortium bestående av Ansgar Ab och Finlands Färjetrafik Ab om totalentreprenad på Föglö-linjen. Anbudet var det totalekonomiskt mest fördelaktiga av fyra godkända anbud.

Enligt avtalet ska en elhybridfärja med plats för 90 personbilar byggas, för att sedan trafikera linjen under åren 2022-2037. Detta kan jämföras med M/S Skarvens kapacitet om 60 bilar. Landskapsregeringen har möjlighet att flytta fartyget till en annan linje under avtalsperioden och att köpa fartyget till ett förutbestämt pris när avtalsperioden gått ut.

Avtalsvärdet är ca 66 miljoner euro på 15 års avtalstid. Motsvarande kostnad för fortsatt drift med M/S Skarven beräknas till 58 miljoner euro. I avtalet ingår dock även att entreprenören har tillgång till en egen reservfärja, vilket borgar för hög tillförlitlighet i trafiken.

Vi är glada att vi idag kunnat anta ett anbud som innebär att landskapet får ett nytt, större och miljövänligare fartyg till en rimlig kostnad, som klarar av den ökade trafik som skärgården behöver genom kortrutten, säger infrastrukturminister Mika Nordberg.

Skärgårdstrafikens koldioxidutsläpp syns i Ålands koldioxidbudget. Med den nya elhybridfärjan minskar skärgårdstrafikens koldioxidutsläpp med ca 48 000 ton koldioxid under avtalstiden, vilket motsvarar en sjättedel av skärgårdstrafikens utsläpp. Den minskade bunkeråtgången är ca 1,2 miljoner liter per år eller totalt ca 18 miljoner liter brännolja under avtalstiden. Detta är början på att göra skärgårdsflottan fossilfri och ett viktigt steg i att nå Hållbarhetsagendas delmål 6 om markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet. Landskapsregeringen har även fullmakt av lagtinget att handla upp ytterligare två nya miljövänliga fartyg på totalentreprenad. Med ett färdigt utbyggt kortruttsystem beräknas inbesparingen i driftskostnader bli ca 3 miljoner euro per år, jämfört med nuvarande trafiksystem.

Avtalets förverkligande är fortfarande beroende av eventuella besvär mot själva upphandlingen samt besvären mot vägplanerna på västra Föglö. Landskapsregeringen har därför en ångerrätt i avtalet ifall Högsta förvaltningsdomstolen inte fattat ett beslut i vägplaneärendet senast 1 november.

När Skarven frigörs kan den flyttas till Åva-Osnäs, vilket frigör Viggen. Nu börjar utfasningen av de gamla fartygen till nya, moderna, miljövänliga fartyg, säger Mika Nordberg avslutningsvis.

Publicerad 19.8.2019 kl. 10:22
Uppdaterad 19.8.2019 kl. 10:27