Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nytt solstöd för företag

Landskapsregeringen har 13.2.2018 fattat beslut om nya stöd för miljövänliga installationer i byggnader. Dels har ett helt nytt stöd till företag för installation av solceller antagits och dels har ett stöd för konvertering av uppvärmningssystemet i bostadshus återinförts. Stöden är i linje med landskapsregeringens energi- och klimatstrategi och ett led i landskapets arbete med omställningen till ett hållbarare åländskt samhälle.

Stödet till företag är riktat till anläggningar i storleksordningen 5-50 kW och kan som högst uppgå till 10.000 euro.  Konverteringsstödet riktar sig till privatpersoner och mindre bostadsbolag vid konvertering av uppvärmningssystemet från oljeuppvärmning till någon form av miljövänlig biobränsleeldning. Stödet uppgår till högst 1.500 euro vid installation av biobränslepanna.

Bägge stöd träder i kraft 1.3.2018. Besluten och stödvillkoren finns under beslut och stödvillkor

Kontaktpersoner
Minister Nina Fellman, tel. +358 18 25140
Inspektör för plan-, bygg- och bostadsfrågor Andreas Nyberg, tel. +358 18 25197

Publicerad 14.2.2018 kl. 09:50
Uppdaterad 14.2.2018 kl. 09:51