Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nytt stöd för elbilsladdare fr.o.m. 21.1.2021

Landskapsregeringen beslöt 21.1.2021 att ge ut nya stödvillkor för installation av elbilsladdare.

Stödet innebär att alla fastighetsägare kan erhålla 50 % av kostnaderna, högst 1 000 euro, för installation av elbilsladdare.

Flerbostadshus kan erhålla ett högre understöd om flera parkeringsplatser får laddningsmöjlighet.

Stödet kan sökas för installationer som utförts från och med 1.1.2021.

Länk till sidan Bidrag och stöd för energiinstallationer
 

 

Publicerad 21.1.2021 kl. 15:24
Uppdaterad 21.1.2021 kl. 16:12